Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Ερωτήματα πολλά, απαντήσεις μόνο από τα δεξιά!