ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κινητοποίηση 20 Μάη, συντονισμός, κλιμάκωση