Μαρξισμός 2009 Μπαίνουμε στις μάχες εξοπλισμένοι με επαναστατικές ιδέες