ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Κλείνει υποκαταστήματα αλλά κάνει εξαγορές!