Οι νοσοκομειακοί γιατροί και η σύμβασή τους ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ