ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Συνδιάσκεψη 2009 Μπροστά στις μεγαλύτερες προκλήσεις