ΓΥΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΚ Οι ιδέες της Ρόζας είναι πολύτιμες