Μάχη στις συνελεύσεις για το κίνημα των καταλήψεων