31 ΓENAPH ΣTO ΣΠOPTINΓK Mε την Aντικαπιταλιστική Aριστερά