ΕΜΔΥΔΑΣ

Την πραγματοποίηση Πανελλαδικής απεργίας - αποχής από 10-02-2010 έως 28-02- 2010 από την εργασία των φυσικών μελών μας στα Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Τεχνικά Συμβούλια Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου. (κ.α). Την πραγματοποίηση 3ωρης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τις 18-02-2010 (στο τέλος του ωραρίου εργασίας ). Παράλληλα επισημαίνουμε ότι για το διάστημα από 10/02/2010 μέχρι και 28-02-2010, οι Πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγματοποιήσουν επιπλέον στάσεις εργασίας και απεργίες εάν κρίνουν σκόπιμο προκειμένου να αποτρέψουν κρίσιμες δημοπρασίες ή να αποκλείσουν τη λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων κλπ.»

«Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην ενημέρωση που έκανε η ΑΔΕΔΥ στους εργαζόμενους του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μας λέει ο Κώστας Πίττας, γραμματέας του τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ πρώην υπουργείου Ανάπτυξης. «Τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν γεμίσει ανασφάλεια τους εργαζόμενους που νοιώθουν να απειλούνται οι μισθοί τους. Θα συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία».