ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΤΗ CITIBANK Τα ναυάγια της κρίσης παίρνουν διαστάσεις «Τιτανικού»