Διαδήλωση Αλληλεγγύης στον αγώνα των κρατουμένων την Τετάρτη 26 Nοέμβρη