ΣKANΔAΛA, ΣKANΔAΛA ΠANTOY... Σε όλα τα “κάγκελα” του καπιταλισμού