Κλαδικές Εργατικές ομάδες

ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 ΕΚΑ (7ος ορ.) 3.30μμ

ΜΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10 ΕΣΗΕΑ (6ος ορ.) 6μμ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10 Αιόλου 47 (5ος ορ.) 4μμ

ΝΥΣΤΕΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10 Αιόλου 47 (5ος ορ.) 1μμ

ΔΗΜΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10 ΠΟΕ-ΟΤΑ 5μμ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΡΙΤΗ 9/10 Βενέτης (Πατησίων και Πανεπιστημίου) 3.30μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΡΙΤΗ 9/10 Αιόλου 47 (5ος ορ.) 6μμ