Απεργία στις Περιφέρειες

Να μην υπάρξει καμία μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό και τους πόρους. Να τηρηθεί η υπόσχεση της κυβέρνησης για τους υπαλλήλους των ΤΥΔΚ να επιλέξουν εκείνοι το Φορέα που θα ήθελαν να εργαστούν.

Να γίνουν άμεσες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού όπου απαιτείται αφού στις μεγάλες ελλείψεις που υπήρχαν σε προσωπικό προστέθηκαν δυσαναπλήρωτα κενά με τις μαζικές αποχωρήσεις -συνταξιοδοτήσεις με αποτέλεσμα δεκάδες Υπηρεσίες να έχουν γονατίσει μη μπορώντας να ανταποκριθούν σε στοιχειώδη καθήκοντα (Δασικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις Αλλοδαπών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις Τοπ. Αυτοδιοίκησης κ.α.).

Για την κινητοποίηση μας μίλησε ο Σωτήρης Ξένος, εργαζόμενος στην Περιφέρεια Αττικής. «Είμαστε ενάντια στις υποχρεωτικές μετατάξεις και ιδιαίτερα για το προσωπικό των ΤΥΔΚ που μετατάσσονται στο Δήμο έδρας κάθε νομού χωρίς καμία μεταφορά αρμοδιότητας. Δεν μας έχει δεχτεί ποτέ ο Υπουργός να μιλήσουμε. Δεν μεταφέρονται πόροι από τις περιφέρειες στους Δήμους, ούτε από τις Νομαρχίες στους Δήμους. Δεν έχουν πάρει τέτοια δέσμευση. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αυτά δεν τα καταλαβαίνουν. Τελευταίο, δεν θα υπάρχει έλεγχος για τα έργα των δήμων. Εμείς φοβόμαστε για απολύσεις. Σε μια νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε μέλλον εκεί πέρα που θα μας στείλουν. Για παράδειγμα ο Δήμος Αθήνας είναι καταχρεωμένος, τι θα γίνει; Δεν είναι τίποτα σίγουρο για τις θέσεις εργασίας».