ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Όπως τονίζει και η ανακοίνωση τους, «οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τα όρια τους» και ζητούν άμεσες προσλήψεις. Τα κενά σε δικαστικούς υπαλλήλους αγγίζουν το 33% στην επικράτεια, ενώ διαμαρτύρονται και για τις συνθήκες εργασίας που δουλεύουν. Τέλος, έχουν ταχθεί ενάντια «στο μνημόνιο της ντροπής και της υποταγής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.