Συλλαλητήριο Ομοσπονδίας Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδας

Oπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «εκατοντάδες παιδιά Αλβανών μεταναστών, γεννημένα στην Ελλάδα, έρχονται αντιμέτωπα με το σκληρό πρόσωπο της γραφειοκρατίας καθώς το πρόβλημα των λανθασμένων αναγράφων στα τοπωνυμία κάνει αδύνατη την επισκέψή τους στη χώρα καταγωγής των γονιών τους. Τους τελευταίους μήνες το πρόβλημα έχει γίνει εντονότερο. Η αλβανική κοινότητα δηλώνει ιδιαιτέρως ανήσυχη καθώς δεν έλειπαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αθώα παιδιά απορρίπτονταν τις εισόδους τους ή την παραμονή τους, στην χώρα που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν.

Η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος με την στήριξη της αλβανικής κοινότητας και πολλών οργανώσεων ζητά την άμεση λύση του προβλήματος τον τοπωνυμίων Τώρα! Μην φυλακίζετε τα παιδιά μας! Τα παιδιά μας είναι και παιδιά σας!»