Παρεμβάσεις Εκπαιδευτικών: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΗ