Η ΚΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1949 Από την επανάσταση στον «κομμουνισμό» της αγοράς