«Πρόγραμμα σταθεροποίησης» ομολογία αποτυχίας αλλά και κήρυξη πολέμου