Ακόμα και την ΑΔΕΔΥ θέλουν να βγάλουν «Παράνομη & καταχρηστική»!