Δραστηριότητες
Συνεδριάσεις Εργατικών ομάδων

INTRACOM
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 Intracom 5μμ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΤΡΙΤΗ 11/10 στοά Βιβλίου 4μμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10 Λέκκα 23-25, 3.30μμ