Δραστηριότητες
Κεντρική εκδήλωση μαθητών/τριών Anticapitalista

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ 
στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ, 
Αιόλου 47, 5ο όροφος, στις 5μμ