Δραστηριότητες
Εργατικές ομάδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΡΙΤΗ 27/10 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 5μμ
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 11πμ
 
ΥΓΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 4μμ
 
ΟΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 
Αιόλου 47, 5ος όροφος, 4μμ