Δραστηριότητες
Οικονομική εξόρμηση

Ευχαριστούμε τους Γιάννη και Δημήτρη Χαριτόπουλο που έστειλαν 500 και 50 ευρώ αντίστοιχα για οικονομική στήριξη της Εργατικής Αλληλεγγύης.