Δραστηριότητες
Εκδήλωση περιοδικού "Σοσιαλισμός από τα Κάτω": Κράτος, Πλούτος και Δημοκρατία

Το περιοδικό "Σοσιαλισμός από τα κάτω" 
οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Κράτος, πλούτος και δημοκρατία” 

το Σάββατο 3 Απρίλη, 5μμ

www.socialismfrombelow.gr