Εργατικό κίνημα
ΕΤΕΠ-ΑΕΙ: Αγώνας για τη δημόσια Παιδεία

Πραγματοποιήθηκε το 25ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΤΕΠ ΑΕΙ, δηλαδή του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Πανεπιστημίων. Ένα από τα ζητήματα που μπήκαν ήταν το γεγονός της συρρίκνωσης της συμμετοχής των Ε.Τ.Ε.Π. στα κοινά των Πανεπιστημίων, καθώς πλέον δεν μπορούμε να ψηφίζουμε για πρυτάνεις, κοσμήτορες και προέδρους σχολών, δικαίωμα που κόπηκε μέσα από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Κεραμέως. 

Μαζί με αυτό συζητήθηκαν όλες οι πτυχές της επίθεσης που δέχεται η δημόσια Παιδεία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, η υποχρηματοδότηση, η μη αναπλήρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που βγαίνει στη σύνταξη, οι επερχόμενες συγχωνεύσεις σχολών. 

Μια από αυτές που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν η επίθεση στο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, μέσω της θέσπισης ξενόγλωσσων προγράμματων σπουδών με δίδακτρα. Το υπουργείο έτσι φτιάχνει προγράμματα σπουδών δύο ταχυτήτων, αυτά που τα πληρώνεις και τα… δεύτερης κατηγορίας που είναι δωρεάν.

 Κοινός τόπος ήταν ότι χρειάζεται να τα αντιπαλέψουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι το πώς. Χρειάζεται το επόμενο διάστημα να κινηθούμε στο πλευρό όλου του εκπαιδευτικού κινήματος που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις. Στα θετικά ήταν και το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα σε στήριξη του αγώνα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Παρή Κουτσουδάκη, 
σύνεδρος στο 25ο συνέδριο ΠΟΕΤΕΠ