Εργατικό κίνημα
Solidarity Now - Όχι στις μειώσεις μισθών

21/12/2020, Διαμαρτυρία των εργαζόμενων στο προσφυγικό ενάντια στις απολύσεις στο ΕΣΠ

Εν μέσω έντασης της πολύπλευρης ρατσιστικής επίθεσης της κυβέρνησης ενάντια στους πρόσφυγες και δεδομένης της απουσίας δημόσιων δομών για την ένταξη όσων καταφέρνουν να φτάσουν και να μείνουν στη χώρα, ο ρόλος των εργαζόμενων στις ΜΚΟ είναι αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερα σημαντικός. 

Κι όμως, σε αυτή τη συγκυρία και “μετά το κύμα μαζικών απολύσεων στο τέλος του 2021 στον κλάδο του προσφυγικού, οι φροντιστές/ριες των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων (SIL) της ΜΚΟ Solidarity Now καλούνται από τη διοίκηση είτε να υπογράψουν νέες, μικρής διάρκειας συμβάσεις με μείωση αποδοχών κατά 15% είτε να συναινέσουν στην απόλυση κάποιων από τους συναδέλφους τους” όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Προσφυγικό.

“Τα επιχειρήματα της εργοδοσίας είναι συνήθη και σχετίζονται με τη μείωση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο περικοπής προγραμμάτων”, αναφέρουν οι εργαζόμενοι/ες. Και συνεχίζουν: “Ξέρουμε καλά τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις των ΜΚΟ εκβιαστικά προσπαθούν να αποσπάσουν τη συναίνεση των εργαζόμενων, προβάλλοντας τη λογική του μικρότερου κακού. Οι πρακτικές αυτές εντάσσονται στις γενικότερα επισφαλείς εργασιακές σχέσεις στις ΜΚΟ, όπου οι ολιγόμηνες συμβάσεις είναι ο κανόνας και οι εργαζόμενοι ζουν διαρκώς με τον φόβο της απόλυσης-«μη ανανέωσης». 

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Προσφυγικό στηρίζει τη συλλογική δράση και στάση των φροντιστών/ριών-εργαζομένων της ΜΚΟ και το δίκαιο αίτημά τους να μην υπάρξουν απολύσεις ή μειώσεις μισθών. Οι ανάγκες που καλύπτουν είναι πάγιες και διαρκείς, καθώς η προστασία και φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα! Καμία απόλυση – «μη ανανέωση σύμβασης» στους/ις εργαζόμενους/ες της ΜΚΟ Solidarity Now. Καμία μείωση μισθού στις νέες προτεινόμενες συμβάσεις εργασίας. Συμβάσεις αορίστου χρόνου για όλους/ες τους/ις εργαζόμενους/ες. Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών διαβίωσης για τους ανήλικους πρόσφυγες σε αυτές τις δομές φιλοξενίας”.