Κάλεσμα ενωτικής πρωτοβουλίας Να σταματήσουμε τα ρατσιστικά μέτρα της κυβέρνησης!