Οι εμπειρίες από την «Επανάσταση με τα Γαρίφαλα» της Πορτογαλίας