Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΑΒΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40 χρόνια «Ζ»