ΠΡΙΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΡΙΛΗΣ 1919 Η Κομμούνα του Μονάχου