8 ΜΑΡΤΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Η γυναίκα της εργατικής τάξης παλεύει ενάντια στην καπιταλιστική κοινωνία» ΚΛΑΡΑ ΤΣΕΤΚΙΝ