ΛΑΝΑΡΑΣ Αντίσταση στα κλεισίματα και στις απολύσεις