ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στο βωμό του κέρδους