ΣYNEΛEYΣH THΣ EN.ANTI.A Για την Aριστερά που έχουμε ανάγκη σήμερα