Δραστηριότητες
Εργατικές ομάδες

Εργατικές ομάδες

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 30/7, ΕΚΑ 3μμ

ΟΤΑ ΤΡΙΤΗ 4/8, ΕΚΑ 7μμ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/8, ΕΚΑ 4μμ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΡΙΤΗ 25/8, ΕΚΑ 3μμ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΗ 25/8, ΕΚΑ 7μμ 

ΜΜΕ ΠΕΜΠΤΗ 27/8, ΕΣΗΕΑ 11πμ 

ΜΕΤΡΟ ΠΕΜΠΤΗ 27/8, αιθ. Σωματείου 12μες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8, 7μμ


Συσκέψεις στα νοσοκομεία

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 30/7, 1μμ

ΣΩΤΗΡΙΑ 30/7, 11.30πμ αποθήκη

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 3/8, 2μμ