Όχι στην εκδικητική απόλυση από την ΜΚΟ Μετάδραση

Η απολυμένη είναι μέλος και των δυο σωματείων, ενώ είναι εκλεγμένη στο ΔΣ του ΣΒΕΜΚΟ. Η ανακοίνωση-κάλεσμα για τη συγκέντρωση αναφέρει: «Δεν μας ξεγελούν οι πρακτικές της ΜΕΤΑδρασης και άλλων Μ.Κ.Ο., εργολάβων ενός κράτους στρατοπέδων συγκέντρωσης, συνοριακών φρακτών, “Ξένιου Δία”, κ.ο.κ., οι οποίες, ενώ προβάλλουν ένα ανθρωπιστικό προφίλ σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή είναι έτοιμες να καταπατήσουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων τους».