Οικονομία και πολιτική
Νέος πτωχευτικός κώδικας: Όλα στους τραπεζίτες

Το πτωχευτικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για ψήφιση στην Βουλή θα μπορούσε να έχει συνταχθεί στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η πρώτη κατοικία, η ακίνητη περιουσία, οι οικονομίες αλλά και οι μισθοί και οι συντάξεις των φυσικών προσώπων χαρίζονται κυριολεκτικά στους τραπεζίτες σε χρόνο dt, σε ένα πλαίσιο που είχε ήδη επιδεινωθεί από τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στo πλαίσιo των μνημονιακών δεσμεύσεων. Προβλέπεται η κατάσχεση της περιουσίας μη κερδοσκοπικών συλλόγων και σωματείων. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, το δικαίωμα των εργαζομένων στην εργασία και οι αποζημιώσεις στις υπό πτώχευση εταιρίες έρχονται τελευταία στον κατάλογο της αποπληρωμής από την οποία θα επωφελούνται μόνο οι τράπεζες. Όπως σημειώνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας που υπάγεται στη ΓΣΕΕ: 

«Η πρώτη σημαντική αλλαγή που επέρχεται, είναι η διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της πτώχευσης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντί των προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα… Όποιος έχει οφειλές, οποιουδήποτε είδους και δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει, ανεξαρτήτως αν είναι επιχείρηση, μισθωτός, συνταξιούχος ή άνεργος, θα υφίσταται και τις συνέπειες της πτώχευσης, δηλαδή απαλλαγή από τις οφειλές μεν, με προϋπόθεση όμως, την απώλεια και ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του. Θα μπορούν να τεθούν σε πτώχευση και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως σύλλογοι, σωματεία..

Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, οι πιστωτές θα μπορούν να επιδιώξουν την πτώχευση του οφειλέτη, με το αντικειμενικό τεκμήριο ότι δεν καταβάλει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (60% για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου- φυσικών προσώπων) επί έξι μήνες, εφόσον οι οφειλές που δεν εξυπηρετούνται ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ… Αν κάποιος αδυνατεί πλέον (έστω και προσωρινά) να πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο, για έξι μήνες, επειδή π.χ. τέθηκε σε εκ περιτροπής εργασία, θα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε πτώχευση από τους δανειστές του…

Κύρια κατοικία

Στην πτωχευτική περιουσία, στην οποία εντάσσεται όλη η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ακόμα και η κύρια κατοικία, θα περιλαμβάνεται επίσης, “το μέρος του ετησίου εισοδήματός που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης”. Συνεπώς, εφόσον ισχύει η πτώχευση και για φυσικά πρόσωπα, θα εντάσσονται δυνητικά στην πτωχευτική περιουσία και εισοδήματα όπως μισθοί και συντάξεις, κατά το μέρος που υπερβαίνουν ένα ποσό, το οποίο σημειωτέον αντιστοιχεί σήμερα περίπου σε 540 ευρώ ανά άτομο.

Σημαντική αλλαγή που επέρχεται, είναι η έμμεση επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων αλλά και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων προς όφελος των Τραπεζών… Με νέα διάταξη, η ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων δυσχεραίνεται περαιτέρω από την πρόβλεψη ενός υπερ-προνομίου, με το οποίο εξοπλίζονται οι οφειλές από χρηματοδοτήσεις προς την επιχείρηση που κατά κανόνα μπορούν να προέρχονται μόνο από Τράπεζα… Μία από τις προβληματικότερες αλλαγές, αποτελεί η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας, σε αντίθεση με τα σήμερα ισχύοντα… 

Όσον αφορά τις προβλέψεις για τους ευάλωτους δανειολήπτες αντί για προστασία της κύριας κατοικίας προβλέπεται μια διαδικασία αντίστοιχη με την διαδικασία «Leasing», ωστόσο με άγνωστη αξία επαναγοράς. Προβλέπεται η λειτουργία ενός κρατικού φορέα απόκτησης – επαναμίσθωσης για τις πρώτες κατοικίες των φυσικών προσώπων που θα πτωχεύσουν, ο οποίος θα αποκτά την ιδιοκτησία αυτών των κατοικιών, αποπληρώνοντας την αξία τους στους πιστωτές και στη συνέχεια θα μισθώνει τις κατοικίες στους οφειλέτες. O φορέας απόκτησης θα είναι ιδιωτική εταιρεία που θα συμβάλλεται με το Δημόσιο. Η μίσθωση θα γίνεται για 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή με την λήξη αυτής, ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει επέκταση της μίσθωσης για 20 χρόνια, με επαναπόκτηση της κύριας κατοικίας, πληρώνοντας ένα τίμημα επαναγοράς. Μετά τη λήξη της 20ετίας αποκτά την κυριότητα». 

Πρόκειται για ένα τερατούργημα που πρέπει να μείνει στα χαρτιά.