Δραστηριότητες
Μαθητές Anticapitalista

ΒΟΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 Θόλος 2μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 18 Μάρτη 
Ομιλήτρια: Δάφνη Κατσαούνη, 
μαθήτρια Anticapitalista