Επίσχεση εργασίας Δασκάλων

Όπως αναφέρει η απόφαση της ΔΟΕ: «Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση (8-12-2010), και αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παραμένουν απλήρωτοι επί τρίμηνο (Σεπτέμβρης – Οκτώβρης – Νοέμβρης), παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπ. Παιδείας, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ να προβούν σε επίσχεση εργασίας, καταθέτοντας σχετική δήλωση στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 16 του Δεκέμβρη 2010 (με ευθύνη των Συλλόγων Π.Ε)».

Την Τρίτη 14/12 πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από αδιόριστους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους καθηγητές στην Περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ενώ θα συμμετέχουν μαζί με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στη Γενική Απεργία την Τετάρτη 15/12 διεκδικώντας μόνιμους μαζικούς διορισμούς και άμεση αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων.