Δραστηριότητες
ΚΕΕΡΦΑ: Πως οργανώνουμε τις 18 Μάρτη

ΝΟΠΕ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
καφέ Αλντεμπαράν 
(Σόλωνος 109) 4.30μμ
Σύσκεψη 
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 
Θόλος 4μμ
Εκδήλωση
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1 
αιθ. Προβολών ΣΓΤΚΣ 1μμ
Ανοιχτή σύσκεψη
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 
αιθ. Β’ έτος, 2μμ
Ανοιχτή σύσκεψη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα