ΚΙΛΚΙΣ: “Ιδρύματα διοικούμενα από τους ίδιους τους εργαζόμενους”

Κρίνουμε ότι την ώρα ετούτη, οι συμβατικές μορφές συνδικαλιστικής πάλης είναιαναποτελεσματικές λειτουργώντας πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε συμβολικό επίπεδο…

Ως κλάδος κηρύσσουμε τα νοσοκομεία ιδρύματα διοικούμενα από τους ίδιους τους εργαζομένους σε αυτά και αρνούμαστε να πειθαρχήσουμε σε οποιαδήποτε απόφαση προέρχεται είτε από την κρατική εξουσία είτε από τις εγκάθετες διοικήσεις. Θέτουμε τέρμα στις παράνομες και απλήρωτες εφημερίες, στις διώξεις έντιμων συναδέλφων μας, αγνοούμε τις αποφάσεις για συγχωνεύσεις, απολύσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις, καταργήσεις τμημάτων, κλινικών, κ.λπ...

Μόνες αρμόδιες για το δέον γενέσθαι στα νοσοκομεία της χώρας θα είναι πλέον οι συνελεύσεις των εργαζομένων σε αυτά, οι οποίες και θα αποφασίζουν με κριτήρια αμιγώς κοινωνικά και επιστημονικά. Αν η κυβέρνηση αρνηθεί την οικονομική στήριξή της στο Ε.Σ.Υ. και για όσο μικρό διάστημα παραμείνει στην εξουσία, οι ανάγκες μας θα καλυφθούν με την αλληλέγγυα στάση μας και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, όπως έχει επανειλημμένα συμβεί σε επαναστατικές περιόδους…»

Αυτά αναφέρει ανάμεσα σε πολλά άλλα η απόφαση της γενικής συνέλευσης των γιατρών του νοσοκομείου Κιλκίς.