Κλαδικές - εργατικές ομάδες

ΔΗΜΟΙ

ΤΡΙΤΗ 11/2 ΕΚΑ (7ος όρ.) 5.30μμ

ΜΜΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2 3.30μμ