Δραστηριότητες
Συνεδριάσεις Εργατικών Ομάδων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 Εργατικό Κέντρο 2.30μμ
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/9 Εργατικό Κέντρο 1μμ
 
ΜΜΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9 ERT-OPEN 6μμ
 
ΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13/9 Αμφιθέατρο Αγ. Σάββα 7μμ
 
ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 3μμ