Δραστηριότητες
Συνεδριάσεις Εργατικών Oμάδων

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/10, 7.30μμ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/10 ΕΚΑ 5.30μμ
ΥΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10 Αγ.Σάββας 5.30μμ
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10 ΕΚΑ 11πμ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10 Στοά Βιβλίου 4μμ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10 Λέκκα 23-25, 3.30μμ