Χρεοκοπία ή Εργατικός Έλεγχος; Η πραγματική επιλογή