Εργατικό κίνημα
ΟΜΕ-EΥΔΑΠ: 3 έδρες οι "Ανυπότακτοι"

Τρεις έδρες κατέλαβε στο νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας εργαζόμενων ΕΥΔΑΠ η παράταξη «Ανυπότακτοι-Συνεργαζόμενοι, ενωμένοι για το δημόσιο νερό», στην οποία συμμετέχει το ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ. 

Τα αποτελέσματα αναλυτικά έχουν ως εξής (σε παρένθεση αυτά του 2014): ΑΚΕ (διάσπαση ΔΑΚΕ) 25 ψήφους και 6 έδρες, Συμμαχία (διάσπαση ΠΑΣΚΕ) 20 ψήφους και 4 έδρες, ΔΑΚΕ 16 ψήφους και 4 έδρες (από 10), «Ανυπότακτοι-Συνεργαζόμενοι, ενωμένοι για το δημόσιο νερό» 12 ψήφους και 3 έδρες (από 1), ΠΑΣΚΕ 5 ψήφους και 1 έδρα (είχε 6), ΕΣΚ (ΠΑΜΕ) 5 ψήφους και 1 έδρα (είχε 2).