Δραστηριότητες
Εργατικές ομάδες, συσκέψεις, συνελεύσεις

­­­­Εργατικές ομάδες

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/7 ΕΚΑ 3μμ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30/7 ΕΚΑ 3μμ
ΟΤΑ 
ΤΡΙΤΗ 4/8 ΕΚΑ 7μμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΡΙΤΗ 25/8 ΕΚΑ 3μμ
ΜΜΕ
ΠΕΜΠΤΗ 27/8 ΕΣΗΕΑ 11πμ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8, 7μμ
 

Συσκέψεις ανά νοσοκομείο

ΑΓ.ΟΛΓΑ 23/7, 1μμ
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 30/7, 1μμ
ΣΩΤΗΡΙΑ 30/7, 11.30πμ αποθήκη
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 3/8, 2μμ
 

Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/8 Πάρκο ΕΚΘ 7μμ
Εισήγηση: Νίκος Χατζάρας, Γιάννης Κούτρας