Κλαδικές Εργατικές Ομάδες

ΜΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8 ΕΡΤ 6.30μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΡΙΤΗ 3/9 ΕΚΑ 6μμ

ΥΓΕΙΑ ΤΡΙΤΗ 3/9 Αγ. Σάββας 7μμ